Monumenten

Een monument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde van nationaal, provinciaal of gemeentelijk belang is. De rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. In Zeeland zijn veel van dit soort mooie gebouwen te bewonderen.

Renoveren, restaureren en verbouwen

Aannemersbedrijf Sturm heeft ruime ervaring met werkzaamheden in en aan monumenten. Bijvoorbeeld in het vervangen of herstellen van ramen, deuren en kozijnen, vloeren, reparaties aan het dak of dakgoten, of het herstellen van gevels of interne balkconstructies. Ook alle andere grote en kleine restauratieprojecten en onderhoudswerkzaamheden aan monumentenpanden worden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden maken wij, indien gewenst, alles na volgens bestaande afmetingen en profileringen zodat het monument volledig zijn waarde behoudt.

60 jaar ervaring

Bent of wordt u eigenaar van een monument? Omdat ons bedrijf jarenlange ervaring en vakkennis heeft staan wij ook bij de werkzaamheden aan uw monumentale woning of pand graag voor u klaar, hierbij te denken aan het onderhoud, verbouwen, restaureren of eventueel uitbreiden van uw monument. Bij de werkzaamheden aan en in een monument is vaak een vergunning nodig. Deze vergunning verzorgen wij graag voor u.